Predavač-ka

Miesto výkonu práce : Bratislava

Deň nástupu: ihneď
Náplň (druh) práce:

 • obsluhovanie zákazníkov s profesionálnym prístupom a slušným vystupovaním (najmä pozdrav, úsmev a ústretovosť smerom k zákazníkovi),
 • aktívny predaj tovaru, poradenstvo zákazníkovi pri výbere tovaru, poskytovanie potrebných informácií o predávanom tovare, zabezpečovanie spokojnosti zákazníka,
 • riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov,
 • zabezpečovanie estetického vzhľadu, čistoty a poriadku v prevádzke,
 • preberanie a kontrola dodávaného tovaru podľa dodacích listov (vrátane kontroly záručných dôb pri jeho prevzatí), vykladanie a dokladanie tovaru v prevádzke,
 • kontrola označenia, kvality, vzhľadu a záručnej doby predávaného tovaru,
 • kontrola ceny predávaného tovaru,
 • všetky činnosti nevyhnutne potrebné pre riadne odpisovanie tovarov vyradených z predaja,
 • administratívne činnosti spojené s predajom tovaru (objednávanie a príjem tovaru v príslušných systémoch Zamestnávateľa),
 • výroba čerstvého tovaru na predaj,
 • účasť na inventarizácii tovaru v prevádzke ,
 • vedenie pokladničnej evidencie, evidencie príjmu a výdaja tovaru,
 • práca s pokladňou, denná uzávierka pokladne, práca s hotovosťou a ceninami (lístky na MHD, zloženky, vernostné programy, kredity do mobilných telefónov a pod.),
 • zabezpečovanie činností podľa pokynov vedúceho zamestnanca súvisiacich
  s prevádzkovaním stávkových hier prostredníctvom stávkových terminálov, pokiaľ sú umiestnené v prevádzke,

Ponúkaná  mzda v EUR: 680,- € 
Ponúkané výhody:

+ Dochádzkový bonus bez absencie 20,-€

+Príspevok na dopravu 13,50 €

+ obratový bonus

+ Firemné benefity: nákupné poukážky, balíčky, príspevky, vernostné prémie

 

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu nás kontaktujte telefonicky alebo mailom na

mm-job@mm-job.com.