Vedúca predajne

Miesto výkonu práce : Bratislava

Deň nástupu: ihneď
Náplň (druh) práce:

 • riadenie a vedenie tímu zamestnancov na pozícii predavačov vykonávajúcich prácu v prevádzke,
 • zabezpečovanie a zvyšovanie kvality obsluhy v prevádzke, zabezpečovanie spokojnosti zákazníka, poskytovanie poradenstva zákazníkom,
 • riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov,
 • objednávanie tovaru podľa stavu aktuálnych skladových zásob v prevádzke,
 • optimalizácia a kontrola skladových zásob tovarov, kontrola výsledkov inventúr,
 • kontrola kvality a vzhľadu predávaného tovaru,
 • sledovanie cien tovarov, sledovanie trhu a vývoja konkurencie,
 • zodpovednosť za pokladničnú evidenciu, evidenciu dochádzky, evidenciu príjmu a výdaja tovaru,
 • uzávierka a kontrola tržieb, preberanie dennej tržby a zabezpečenie jej odovzdania Zamestnávateľovi,
 • kontrola vedenia podkladov pre účtovníctvo a administratívnych záznamov,
 • zabezpečovanie a kontrola estetického vzhľadu prevádzky, čistoty a poriadku, príprava promočných akcií podľa požiadaviek Zamestnávateľa,
 • vykonávanie inventarizácie, zabezpečovanie dodržiavania opatrení Zamestnávateľa prijatých na ochranu jeho majetku,
 • aktívna účasť na výberovom procese pri získavaní nových zamestnancov, zabezpečenie ich následného školenia, vykonávanie činností smerujúcich k zabezpečeniu spokojnosti zamestnancov na pracovisku,
 • účasť na poradách vedenia spoločnosti Zamestnávateľa,
 • zabezpečovanie činností potrebných pre prevádzkovanie stávkových hier prostredníctvom stávkových terminálov, pokiaľ sú umiestnené v prevádzke Zamestnávateľa, vrátane prijímania stávok zákazníkov, výplaty výhier zákazníkom a odvodu hotovosti Zamestnávateľovi,
 • zodpovednosť za merchandising,
 • ďalšie činnosti na základe inštrukcie Zamestnávateľa, ktoré svojou povahou súvisia s pracovným zaradením Zamestnanca.

Ponúkaná  mzda v EUR: 780,- € 
Ponúkané výhody:

+ Dochádzkový bonus bez absencie 20,-€

+Príspevok na dopravu 13,50 €

+ obratový bonus

+ Firemné benefity: nákupné poukážky, balíčky, príspevky, vernostné prémie

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu nás kontaktujte telefonicky alebo mailom na

mm-job@mm-job.com.